Samenwerkingsverbanden en Ondersteuning Projecten

Tijdschrift Het Buiten

Landgoedvrienden ontvangen drie keer per jaar het tijdschrift ‘Het Buiten’ , dat in wordt uitgegeven door de Stichting Vrienden Particuliere Historische Buitenplaatsen met ondersteuning van de Nederlandse Kastelenstichting, Stichting Particuliere Buitenplaatsen en Stichting Landgoedvrienden. In dit blad staan allerlei interessante artikelen over kastelen, historische buitenplaatsen en landgoederen; zowel over de gebouwen zelf, als over de tuinen, de interieurs en haar bewoners.

Incidenteel levert de stichting een bijdrage aan projecten of activiteiten die de belangstelling voor particuliere landgoederen kunnen vergroten.
Een van die projecten is ‘Buitens op de kaart gezet’ 

Ieder landgoed dat de vrienden tijdens een buitendag bezoeken, ontvangt een bijdrage voor een instandhoudingsproject op het landgoed.

Door heel Nederland vinden projecten en activiteiten plaats die binnen de doelstelling van de Stichting Landgoedvrienden passen, en die de Stichting ondersteunt. Een goed voorbeeld van een dergelijk project is Van Luchtkasteel tot Dassenburcht. In 2002 is het educatieve programma Van Luchtkasteel tot Dassenburcht geïntroduceerd op basisscholen. Door middel van dit programma leren leerlingen over landgoederen, de bijkomende natuurlijk en culturele waarde, en de maatschappelijke rol die een landgoed in een samenleving kan innemen. Er zijn inmiddels ruim 65 particuliere landgoederen en 120 basisscholen actief bij betrokken. Naast bijdragen van de scholen en de deelnemende landgoederen, wordt dit project financieel ondersteund door verschillende bedrijven en instellingen. Ook Stichting Landgoedvrienden draagt hier van harte aan bij.