Over de stichting

Stichting Landgoedvrienden werd in 1992 opgericht, en kwam voort uit het samengaan van de Stichting Vrienden Particuliere Landgoederen en de Begunstigers Gastvrije Landgoederen. Het primaire doel van de stichting is het vergroten van de belangstelling voor particuliere landgoederen in Nederland. Dit gebeurt met name door het geven van voorlichting en het organiseren van bijeenkomsten op landgoederen in de vorm van buitendagen, waarmee de stichting het maatschappelijk draagvlak voor deze landgoederen wil verbreden. Het secundaire doel van de stichting is dan ook het bijdragen aan de instandhouding van het waardevolle en veelal kwetsbare culturele erfgoed dat particuliere landgoederen in Nederland vormen.

Landgoederen in particulier eigendom hebben een onderscheidende waarde: de verbondenheid van een eigenaar met zijn of haar landgoed, dat soms al generaties lang in dezelfde familie is, waarborgt het eigen karakter van de landgoederen en staat garant voor een efficiënt beheer. Dit is een kostbaar goed in deze tijd, waarin de verstedelijking en bevolkingsdichtheid toenemen en groene ruimte schaarser wordt.

Een van de voornaamste kenmerken van een landgoed is de landbouwgrond of een bos waaruit de eigenaar inkomsten genereert. Door de aanwezigheid van dit groen, vinden bezoekers rust, natuur, ruimte, cultuur en historie op een landgoed. Om landgoederen toegankelijk te maken voor iedereen worden steeds meer activiteiten georganiseerd zoals concerten, workshops en fairs en bieden vele landgoederen overnachtingsmogelijkheden.

Het openstellen van landgoederen ligt in directe lijn met de doelstellingen van de Stichting Landgoedvrienden. In het kader van herbestemming hebben veel Nederlandse landgoederen een tweede leven gekregen. Particuliere eigenaren maken de keuze om hun landgoed te exploiteren, zodat deze bewaard blijft voor volgende generaties, voor het behoud van Nederlands cultureel erfgoed. Een belangrijke partner in deze doelstelling zijn de Gastvrije Landgoederen. Deze groep wil anderen laten genieten van al het moois dat plaats vindt op landgoederen in particulier bezit. Voor meer informatie over de Nederlandse Landgoederen bezoekt u de website.