Stichting Landgoedvrienden heeft de ANBI-Status

Stichting Landgoedvrienden is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Een ANBI stichting moet zich voor min. 90% inzetten voor het algemene nut en mag geen winstoogmerk hebben.
Een ANBI stichting betaalt geen erf- of schenkbelasting.
Giften aan een ANBI stichting zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting

Het Bestuur
Het bestuur van de Stichting Landgoedvrienden wordt gevormd door:

Ph.R. le Clercq, voorzitter;
Jonkvrouw A.C. Nahuijs, secretaris;
Mr Ing. D.W.M. van Niekerk, penningmeester;
Jonkvrouw C.P. Röell;
Mr J.J.L. van Helsdingen;
Drs A.M.M. Daniëls

Adviseurs:
N.F. barones van Verschuer – des Tombe

Beloningsbeleid: de bestuursleden van de stichting ontvangen geen beloning.

Doelstelling van de Stichting
Het primaire doel van de stichting is het vergroten van de belangstelling voor particuliere landgoederen in Nederland. Dit wordt gerealiseerd door het geven van voorlichting en het organiseren van ‘Buitendagen’. Buitendagen zijn bijeenkomsten op landgoederen. Op deze wijze wil  de stichting het maatschappelijk draagvlak voor deze landgoederen verbreden. Het secundaire doel van de stichting is het bijdragen aan de instandhouding van het waardevolle en veelal kwetsbare culturele erfgoed dat particuliere landgoederen in Nederland vormen.

Beleidsplan 2024-2028
De Stichting Landgoedvrienden heeft tot doel het maatschappelijk draagvlak te verbreden en de belangstelling te vergroten voor particuliere landgoederen en buitenplaatsen in Nederland.
Het bestuur van de Stichting Landgoedvrienden streeft naar continuering van het gevoerde beleid op de navolgende wijze;
Vrienden blijven een jaarlijkse minimale bijdrage betalen, waarmee zij bijdragen aan het maatschappelijk draagvlak van particuliere landgoederen in Nederland. Het bestuur organiseert twee keer per jaar een buitendag op een particulier landgoed of buitenplaats, waaraan Vrienden kunnen deelnemen. Het landgoed/de buitenplaats ontvangt naast een vergoeding voor gemaakte kosten ook een financiële bijdrage voor een specifieke wens waarmee het landgoed/de buitenplaats verfraaid kan worden. Tevens verzorgt hert bestuur voor de Vrienden een publicatie met achtergrondinformatie en de geschiedenis van het desbetreffende landgoed/de buitenplaats. Deze wordt ook op de website van de Landgoedvrienden gepubliceerd. De Vrienden ontvangen drie keer per jaar Het Buiten een glossy magazine met artikelen over kastelen, particuliere buitenplaatsen en landgoederen.

Landgoedvrienden heeft een website die tot doel heeft Vrienden te informeren over haar activiteiten en belangstellenden te stimuleren kennis te nemen van wat er op landgoederen speelt en eventueel Vriend te worden. Daarnaast is het bestuur van plan een digitale nieuwsbrief te verzenden.
Landgoedvrienden ondersteunt ook ander publicaties en initiatieven die passen binnen de doelstelling van de stichting.

Diverse publicaties zijn via de website toegankelijk gemaakt.

Overige Informatie
Statutaire naam: Stichting Landgoedvrienden
Postadres: Hanedoesstraat 43, 2597 XD ‘s-Gravenhage
E-mail: secretaris@landgoedvrienden.nl

RSIN nummer: 816672970
KVK: 41051595

Financiële verantwoording
Resultatenrekening 2023

Wilt u meer informatie stuur dan een mail naar secretaris@landgoedvrienden.nl