Stichting Landgoedvrienden

Stichting Landgoedvrienden is opgericht in 1992.

Ph.R. le Clercq, voorzitter;
D.W.M. van Niekerk, penningmeester;
Jonkvrouwe C.P. Röell
J.J.L. van Helsdingen
M.A.B. Sassen

Adviseurs:
A.M.M. Daniëls
N.F. barones van Verschuer – des Tombe

Secretariële ondersteuning:
Mevrouw E.A. Pont

Als u het initiatief van onze stichting ondersteunt, dan nodigen wij u van harte uit lid te worden.

Het adres van ons secretariaat is:
Mar. ’t Klooster 5
4153 RR BEESD
Tel. 0345 – 687018
E-mail: info@landgoedvrienden.nl
Contactpersoon: Ellie Pont

Bankgegevens  Stichting Landgoedvrienden
IBAN NL62 INGB 0006 2402 72
BIC Nummer: INGBNL2A
Banknaam: ING BANK NV

Heeft u een vraag of opmerking?  Vul dan onderstaand formulier in. Wij reageren zo snel mogelijk.


*
verplichte velden