Stichting Landgoedvrienden

Stichting Landgoedvrienden is opgericht in 1992.

Ph.R. le Clercq, voorzitter;
Jonkvrouw A.C. Nahuijs;
Mr Ing. D.W.M. van Niekerk, penningmeester;
Jonkvrouw C.P. Röell;
Mr J.J.L. van Helsdingen;
Drs A.M.M. Daniëls

Adviseurs:
N.F. barones van Verschuer – des Tombe

Als u het initiatief van onze stichting ondersteunt, dan nodigen wij u van harte uit donateur te worden.

Het adres van ons secretariaat is:
Hanedoesstraat 43
2597 XD ‘s-Gravenhage
Tel. 070-7370312
E-mail: secretaris@landgoedvrienden.nl

Bankgegevens  Stichting Landgoedvrienden
IBAN NL62 INGB 0006 2402 72
BIC Nummer: INGBNL2A
Banknaam: ING BANK NV

Heeft u een vraag of opmerking?  Vul dan onderstaand formulier in. Wij reageren zo snel mogelijk.


*
verplichte velden